Pokládka a realizace venkovní betonové zámkové dlažby

Dlažba 8 (4kameny)

Dlažba výšky 80 mm se používá pro nemotoristické komunikace - chodníky, nástupiště, terasy, cyklostezky, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

Dále lze použít pro plochy s vyšší zátěží - dopravní a průmyslové plochy v městských centrech, historických částech měst, atd.

Produkt je dostupný pouze s realizací pokládky!

Cena od 276 Kč (bez DPH)