Pokládka a realizace venkovní betonové zámkové dlažby

31. října 2012JAK POLOŽIT ZÁMKOVOU DLAŽBU

Vybudování zpevněných ploch okolo domu bývá obvykle jednou z posledních investic při stavbě, nicméně stejně jako ostatní fáze si i tato vyžaduje důkladný přístup. V našem blogu Vám budeme pravidelně přinášet spoustu tipů, rad a návodů, souvisejících se zámkovou dlažbou, a právě dnes logicky začínáme prvním krokem, tedy postupem, jak se pokládá zámková dlažba.

Návod na pokládku zámkové dlažby

Máte-li určené místo, můžete se směle pustit do vyměření výkopu. Ten si nejdříve pomocí kolíků a provázku vytyčte a poté vykopte do hloubky asi 25 až 35 cm v případě chodníku a 80 až 100 cm pro pojezdovou cestu pro auto. Následuje zhutnění válcováním, přičemž je nutné dbát dodržení rovného povrchu, aby následující podkladní vrstva byla po celé ploše stejně vysoká, čímž se vyhnete případnému propadu dlažby v budoucnosti.

Podloží pod zámkovou dlažbu

Plánujete-li i obrubníky, právě teď přichází jejich čas. Usaďte je do připraveného betonu a pomocí provázku a vodováhy srovnejte a zkontrolujte spád. Jakmile beton zatvrdne, můžete do prostoru mezi obrubníky navézt drť pod zámkovou dlažbu, která slouží k drenáži podloží, neboli k odvodu vody, aby nedocházelo k odplavování zeminy a už zmiňovanému propadu dlažby. Stejně jako dno výkopu je třeba zhutnit a srovnat i navezený štěrk, tentokrát vibrační deskou. Tato hrubá vrstva se jako první ze dvou používá obvykle jen u zatěžovanějších komunikací, jako je např. příjezdová cesta ke garáži, a měla by dosahovat výšky alespoň 25 až 35 cm. Po ní následuje vrstva jemnějšího podkladního materiálu, která se u pěších komunikací používá jako jediná podkladová a její výška by zde měla dosahovat 10 až 15 cm. Rovněž u ní je nutné zhutnění a srovnání.
A  to nejdůležitější, podloží, od kterého se odvíjí životnost celé stavby, máme téměř hotové! Zbývá už jen poslední nejjemnější, tzv. „ložní“ vrstva, neboli kačírek. Pro ten je nutno počítat se zhruba dvoucentimetrovou výškovou rezervou. Tato vrstva se již nijak nehutní, proto se musí velmi pečlivě srovnat pomocí latí a již nijak nenarušovat. Samozřejmě je nutné brát v potaz i samotnou výšku dlažby, která by pro příjezdovou cestu měla činit 80 a v případě chodníku do 60 mm.

Pokládka zámkové dlažby

Nyní už můžeme přistoupit k samotnému položení zámkové dlažby. To se doporučuje provádět v období tepla, sucha a bezvětří, tedy nejlépe v létě. Důvody jsou jednoduché – mráz by ztěžoval realizaci a kvalitní zhutnění výkopu i podloží, déšť by zase způsobil, že by se na sebe jednotlivé vrstvy lepily a prakticky by znemožnil konečný zásyp pro spárování, no a do třetice, vítr by do podloží mohl zanést semena, což by později způsobilo prorůstání dlažby. Pamatujte také, že mezi více paletami mohou být drobné rozdíly v odstínech, proto kladení zámkové dlažby provádíme ze tří palet najednou, aby nedocházelo k viditelným hranicím mezi barvami.

Kladení zámkové dlažby se provádí vždy směrem od nejnižšího místa k nejvyššímu, aby nám jednotlivé segmenty „neujížděly“ dolů. Přitom si pomáháme gumovou paličkou a mezi dlaždicemi necháváme malé spáry cca 2 mm, aby měla dlažba možnost drobného pohybu. Průběžně kontrolujeme rovnost a sklon pomocí šňůry, latě či vodováhy. Pokud se dostaneme k místu, kde je potřeba dlaždice tvarově upravit, jako např. kraje u obrubníků, prostor okolo víka kanalizace apod., máme možnost využít tzv. půlených segmentů, které se k většině dlažeb vyrábějí, anebo si můžeme plné segmenty upravit sami. K tomu nám poslouží buď řezačka na zámkovou dlažbu, diamantová pila nebo úhlová bruska s řezacím kotoučem na beton.

Spárování zámkové dlažby

Posledním krokem k Vaší nové zámkové dlažbě je vyspárování. Provádí se tím způsobem, že se dlažba posype jemným křemičitým pískem, který zajistí  odvádění dešťové vody a zabrání prorůstání  plevele, trav, mechů či vápenných výkvětů. Musí však být suchý! Poté je nutné celou plochy dlažby důkladně zhutnit v obou směrech, a to vibrační deskou s ochranným návlekem, aby dlažba nepopraskala, a ještě jednou zasypat. Nyní již povrch nehutníme, pouze zameteme.

Pozor – po finálním dokončení je nutné počítat s poklesem celé plochy o cca 1 cm oproti původnímu stavu!

 

Tolik tedy montáž zámkové dlažby, v některém z dalších dílů Vám poradíme např. jak vyčistit zámkovou dlažbu a řeč jistě přijde i na opravy zámkové dlažby.